Скрит от Бога?

Прочит: Йона 1:3-17; 2:10

 

„Може ли някой да се скрие в тайни места, че Аз да не го видя? – казва Господ.“

(Йеремия 23:24)

 

Когато събудих дъщеря си рано сутринта, тя се зави презглава, за да се скрие от мен. Всъщност това е част от една игра, която играехме с нея, когато беше съвсем малка. Тя се пъхаше под завивката, а аз се преструвах, че е изчезнала. После трябваше да се изненадам, когато се появи внезапно. Беше забавно, но разбира се, аз през цялото време знаех къде е тя.

И ние се опитваме по същия начин да се скрием от Бога, но Той винаги знае къде да ни намери. Библията е пълна с истории за хора, които мислеха, че могат да се скрият от Бога: Адам и Ева се скриха, защото бяха яли от дървото, което им беше забранено; Йона се скри, защото не искаше да отиде в Ниневия; Юда тайно се договори с първосвещениците да предаде Исус, като мислеше, че никой няма да разбере. Но никога не можем да се скрием от Бога, защото Той знае всичко за нас.

Божието всезнание е утеха, защото светът, в който живеем, е опасен и пълен с неизвестности. Прекрасно е да знаем, че където и да се намираме, когато и да извикаме към Него, нашият Небесен баща ни вижда и знае от какво се нуждаем!

 

Молитва: Боже, нека се чувстваме насърчени от това, че не е нужно да се крием от Теб, защото Твоето присъствие е самият живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Крия ли се от Бога, или намирам утеха в Неговото присъствие?

Матю Рейджър (Охайо)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ СКРИЯТ ОТ БОГА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply