„Скритият“ ученик

Прочит: Деяния 12:1-5

„Като отмина малко, видя Яков Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. И веднага ги повика; те оставиха баща си Заведей в ладията с надничарите и отидоха при Него.“
(Марк 1:19-20)

Исус повика двамата братя Яков и Йоан и те веднага се отзоваха. Интересно е, че почти всяко споменаване на този Яков в Евангелието е във връзка с Йоан и Петър. Аз наричам такива хора „скрити ученици“. Яков беше един от дванадесетте и дори след смъртта на Исус продължи Неговото дело за съграждането на Църквата. Той явно беше един от тримата най-приближени до Учителя, които имаха привилегията да станат свидетели на събития, на които останалите ученици не присъстваха. Въпреки това не знаем почти нищо за него и неговото служение. За неговата смърт се споменава в началото на книгата Деяния на апостолите (Деяния 12:2), докато на смъртта на Стефан са отделени почти две глави от същата книга (Деяния 6-7). Това не означава, че Яков е маловажна фигура. Исус го призова за служение, което той изпълни със своя живот и мъченическата си смърт. Достатъчно е да знаем, че Яков беше верен Христов последовател.
Сред нас има много „скрити ученици“ на Исус. Някои служат на място или по начин, който другите не забелязват. Други са принудително изолирани от обществото на вярващите. Но Исус цени всеки Свой ученик и призовава всеки от нас за уникално служение.

Молитва: Благодарим ти, Господи, че ценността ни за Теб не се измерва в това колко добре ни познават хората, защото знаем, че никой от нас не е скрит от Твоя любящ поглед. Амин.

Мисъл за деня: Христос вижда и цени всеки човек, който Го следва.
Клеър Бел (Австралия)

Да се молим за: „СКРИТИТЕ“ ХРИСТОВИ УЧЕНИЦИ.

Остави коментар

Live Reply