Слънчогледи

Прочит: Матей 8:18-22

 

„Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

(Йоан 8:12)

 

 

Когато тичам в летните сутрини, минавам през полета от слънчогледи. Гледката е невероятна. Една сутрин беше облачно и забелязах, че всички са навели глави надолу. Реших да прочета повече неща за слънчогледите и открих, че се наричат така по две причини. Първата е, че питите им приличат на слънцето, а втората – че младите растения следват небесния му път и това се нарича хелиотропизъм. В онзи ден слънцето беше скрито зад облаците, затова слънчогледите бяха със сведени глави.

Колко пъти в духовния си живот приличаме на слънчогледите? Лесно е да отправяме взор към Бога, когато виждаме Неговите благословения, но щом се появят трудности, Го изгубваме от поглед. Навеждаме глави и сърцата ни се отдалечават от Него. Доверието в Бога и търпеливото чакане на Неговите отговори понякога са най-трудните неща в християнския ни живот. Въпреки това не бива да свеждаме поглед, трябва да продължим да Го следваме дори в облачните дни.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоята светлина и водителство. Помогни очите и сърцата ни винаги да са насочени към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Как следвам Божията светлина днес?

Джули Сайп (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, НА КОГОТО МУ Е ТРУДНО ДА ВИДИ БОГА.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply