След богослужение

Прочит: Яков 2:14-26

 

„Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а е деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.“

                                                                                              (Яков 1:25)

 

Богослуженията в общността от вярващи са нещо специално. Духовната храна, насърчението на общата молитва, грижата за другите и възпоменанието на Христовата жертва: всичко това прави богослужението особено време на благословения.

За съжаление, често мотивацията да живеем като истински християни се изпарява с напускането на църковната сграда. Ние просто забравяме какво сме научили и се захващаме с ежедневната рутина. По този начин не можем да станем истински Христови ученици. Ако искаме да следваме примера на Спасителя, трябва да се отнасяме със своите ближни по начина, по който Той би се отнесъл с тях. Това означава да сме най-добрите настойници, които можем да бъдем, като се стараем да сме добри родители, ученици, граждани. Означава да послушаме призива на Яков и да станем не само слушатели, но и изпълнители на Божието слово.

Когато се събираме заедно, ние можем да вникнем в Божията любов и да се научим да живеем като дейни християни. Когато излезем от църквата, нека споделяме с другите единството и мира, които Бог ни подарява.

 

Молитва: Боже, нека не приемаме Твоите благословения като даденост, но да ги споделяме и с другите. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Освен да ходим на богослужения, Бог иска от нас да живеем като верни Негови ученици.

Анди Бейкър (Тенеси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ЦЪРКОВНО СЕМЕЙСТВО.

 

 

Остави коментар

Live Reply