Следвай Божия план

Прочит: Съдии 7:4-15

„Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“
(Псалм 127:1)

В продължение на месеци ние, бордът, който отговаряше за служението в местния кампус, трябваше да организираме предстоящия търг за набиране на продукти. Като председател, се срещнах с една млада жена, която беше готова да се заеме с организацията. Но месец преди събитието тя ми каза, че не може да поеме тази отговорност. На доброволеца, на когото разчитахме за декорацията, му изникнаха семейни ангажименти и също не можеше да се заеме. Майка ми беше настанена в болница и това затрудни и моята работа. Седмица преди търга отговорникът за неговото провеждане също се оттегли.
На път да се паникьосам, си спомних за Гедеон. Бог му каза да намали израилската армия, за да покаже на народа, че избавлението е от Господа. Гедеон Го послуша и израилтяните победиха мадиамците.
По време на срещата на борда осъзнахме, че Бог ни говори чрез ситуацията, в която се намираме. Нямахме нужда от армия, а от това да отдадем цялото си внимание върху целта на предстоящото събитие и да разчитаме на Неговата помощ. Затова се помолихме Бог да се погрижи за всичко. Макар че явно не се очакваха много участници в търга, ние бяхме уверени, че Бог ще промисли.
Дойдоха много по-малко хора от миналата година, но приходът ни беше повече от удвоен. Когато се молим и слушаме Неговия глас, Бог ще ни подкрепя.

Молитва: Напомняй ни, о, Боже, че плановете ни нямат никаква стойност, ако Ти не си в тях. Амин.

Мисъл за деня: Когато насочвам вниманието си върху Божия план, Той ме подкрепя.
Боби Смит Брайънт (Кентъки)

Да се молим за: СЛУЖЕНИЯТА В КАМПУСИ.

Остави коментар

Live Reply