Следвай Духа

Прочит: Римляни 8:26-28

„Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“
(Римляни 8:14)

Аугуста, Австралия е прекрасно място за каране на сърф. Изложението и вятърът привличат сърфисти, които са в добра форма и разполагат с подходяща екипировка. Около 30 човека могат да сърфират едновременно. Всички те разчитат на един и същи вятър, но всеки следва различна траектория и модел на сърфиране. Някои сърфисти могат да се отделят от вълната, да се носят по ръба ѝ и да използват всяко нейно движение.
Ние, християните, също сме насочвани – от Святия Дух – по пътя си с Бога. Духът ни дава сила, за да се справим с всичко за Христос. Но понякога ни липсва отдаденост или желание да поемем в нова посока. Избираме по-сигурните пътища, които ни се струват по-безопасни. По този начин обаче пропускаме вълнението и радостта, които носи пътят на Духа.

Молитва: Исусе, помагай ни да се доверяваме на Бога безусловно, както Ти ни показа, за да позволим на Духа да ни води в правилния път. Амин.

Мисъл за деня: Как се покорявам на призива на Святия Дух?
Мег Манган (Австралия)

Да се молим за: СЪРФИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply