Следващият ден

Прочит: Лука 23:26-56

 

„… а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна…“

                                                                               (Лука 24:5-6)

 

Този петък беше лош ден. Още от ранния следобед стана тъмно – идваше торнадо. Бурята остави след себе си множество счупени стъкла, тухли и дървета. На следващия ден много жители на Мисисипи не знаеха къде ще живеят, как ще се възстановят при толкова щети, къде ще работят и изобщо как ще продължи животът им.

Петъкът, описан в двадесет и третата глава на Лука, също беше много лош ден. Исус бе осъден на смърт на кръст. По-късно бе изведен извън града, разпънат и оставен да умре. Към края на деня учениците получиха разрешение да снемат тялото от кръста и да го погребат.

Следващият ден беше ден на объркване и несигурност. Много хора бяха възложили надеждите си на Исус, а сега надеждите им бяха разбити. В очите на първите Христови последователи всичко беше изгубено.

 Много често след големи трагедии ние губим вярата си и се отдаваме на отчаянието. Бързо забравяме обещанията на Божието слово и думите на Исус. Не виждаме изход от ситуацията. Но в такива дни трябва да знаем, че ще настъпи ново утро, както настъпи утрото на Христовото възкресение.

 

Молитва: О, Боже, помогни ни да осъзнаем, че Исус е с нас във всички мрачни моменти от нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Утрото на Христовото възкресение ни обещава, че мрачните дни няма да продължат вечно.

Б. Дж. Уудс (Тексас)

 

Да се молим за: ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

 

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply