Слово

Прочит: Яков 2:1-9

 

„Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?“

                                                                                  (Яков 2:5)

 

С младежката група за библейско изучаване седнахме в двора на магазина, от който си купихме сандвичи, във Вашингтон. Тъкмо започвахме да си говорим за Посланието на Яков, и един човек мина покрай нашата маса. „Извинете – обърна се той към нас, – за Библията ли си говорите?“ Колебливо потвърдихме. „Може ли да се присъединя?“ Ние се спогледахме. Как можехме да му откажем?

Мъжът седна и помоли да прочетем пасажа отново. При втория прочит се почувствахме невероятно. Апостолът ни съветва да не показваме предпочитания към богатите за сметка на бедните. Рей (така се казваше онзи човек) слушаше с голямо внимание. След прочита той ни сподели, че е бездомен и когато реши да отиде на църква, в най-честия случай не го приемат и дори го молят да напусне заради лошия му външен вид. За него най-лошото в живота на бездомника е невъзможността да слуша словото. Имаше предвид Библията, но и каквото и да е слово.

Често бездомните хора са игнорирани, никой не говори с тях. След като си поговорихме и хапнахме заедно, попитахме Рей иска ли да се молим за него, но той се помоли за нас.

Христос ни посети онази вечер. Колко ли пъти сме били посетени, без изобщо да разберем това?

 

Молитва: Боже, Закрилник на бедните, помагай ни да забелязваме хората в нужда. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог идва при нас в неочаквани моменти.

Дейвид Хоси (Колумбия)

 

Да се молим за: БЕЗДОМНИТЕ ХОРА.

 

 

Остави коментар

Live Reply