Слушай реката

Прочит: Йоан 16:32-33

„Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти – като морските вълни….“
(Исая 48:18)

Стоях на брега на реката, покрит с гладки бели камъни, и гледах как слънцето проблясва във водата. Постоянният ход на течението ме изпълваше с мир. Със съпруга ми се наслаждавахме на прекрасен уикенд с няколко семейства от църквата – опознавахме се, радвахме се на реката и хвалехме Бога. Бяхме излезли на последна разходка, преди да си тръгнем. По време на разходките всеки път по близкото шосе преминаваше камион и ме откъсваше от приятното спокойствие. Хрумна ми нещо – да слушам реката.
Когато се качих в колата, се замислих върху това и ми стана ясно. Ако искам да запазя красивото чувство, трябва да се съсредоточа върху речния ромон, а не върху шума наоколо.
Божието присъствие е като река, която преминава през живота ни. Но той, като онова шосе, е изпълнен с шумове. Лоши новини, болести, проблеми и тревоги, всекидневната рутина – работа, училище, семейни задължения. Въпреки всичко това, ако „се вслушваме в реката“ – като четем Словото, разсъждаваме върху него и се молим редовно – ще намерим Божия мир дори сред най-големия шум.

Молитва: Боже, благодарим Ти за мира, който само Ти можеш да ни дадеш. Помагай ни да виждаме отвъд всичко, което отнема вниманието ни в този свят, за да Те откриваме. Амин.

Мисъл за деня: Как „да чувам реката“ на Божието присъствие и мир днес?
Сюзан Маас (Орегон)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ТЪРСЯТ МИР.

Остави коментар

Live Reply