Слушаш ли?

Прочит: Псалм 81:8-16

 

„Дано Ме беше слушал народът Ми, да беше ходил Израел по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката Си…“

(Псалм 81:13-14)

 

Веднъж, докато спорехме с моя съпруг, той ми каза: „Скъпа, ти винаги си права, но никога не ме слушаш“. Това ме накара да се замисля. Всички брачни консултанти съветват хората да се изслушват. Осъзнах, че причината да не изслушвам съпруга си е това, че винаги се съсредоточавам единствено върху себе си. Гордостта не ми позволява да призная, че не винаги съм права.

Трябваше да се науча да се поставям на негово място и да разсъждавам от неговата гледна точка. Освен това Библията също ни съветва да бъдем „бързи да слушаме и бавни да говорим“ (Яков 1:19). Слушането е много важно и за молитвения ни живот. Щом молитвата е разговор с Бога, значи трябва да умеем да слушаме какво Той ни казва.

Може би когато слушаме по-внимателно Неговия глас, Бог ще направи това, което правеше за Своя народ – ще отдалечи от нас всичките ни врагове. Затова следващия път, когато се молим, нека насочим вниманието си към Бога, а не към себе си или обстоятелствата около нас. Молитвите не винаги ще получават желания отговор, но ако слушаме Бога и Му се покоряваме, животът ни ще бъде променен.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помагай ни да слушаме Твоя глас със сърце, ум и дух. Амин.

 

Мисъл за деня: Внимателното слушане на Божия глас е израз на любовта ни към Него.

Трейси Дженсън (Калифорния)

 

Да се молим за: БРАЧНИТЕ ДВОЙКИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply