Служение

Прочит: Марк 1:9-20

„И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“
(Марк 16:15)

Когато бях в гимназията, исках да работя в църква. Бях отлична ученичка. За една моя невярваща съученичка работата в църквата и интелигентността не си пасваха. Още си спомням нашия разговор във физкултурния салон: „Ти си умна. Можеш да правиш каквото искаш. Защо да пропиляваш всичко в църквата?“.
Това се случи много отдавна, но още мисля за него. Работя за църквата понякога, но основната ми работа е свързана със сдружения с нестопанска цел. Чувствам ли, че съм пропиляла възможностите си? Разбира с, че не. Можех да избера и друга кариера или да стана свещенослужител.
Исус ни призовава да отидем по целия свят и да проповядваме. Служението не е ограничено в църквата, то е свързано с обществото, в което живеем. Всякакви хора с всякакви професии служат на Бога всеки ден – лекари, шофьори на автобуси, сервитьори, водопроводчици, учители. Където и да сме, всички ние можем да служим, като бъдем отворени и споделяме Божията любов с другите.

Молитва: Господи, помагай ни да открием начини да бъдем Твои свидетели всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да служа на хората в моя живот?

Да се молим: ДА ГЛЕДАМЕ НА РАБОТАТА СИ КАТО НА СЛУЖЕНИЕ.
Катрин Райън (Южна Каролина)

Остави коментар

Live Reply