Служим на Бога

Прочит: Лука 24:13-32

 

„… аз и моят дом ще служим на Господа.“

                                                               (Исус Навин 24:15)

 

В продължение на много години с жена ми нямахме навик да се молим преди хранене, но когато напреднахме във възраст, узряхме и във вярата. Родиха ни се внуци и решихме, че най-доброто нещо, което можем да им дадем, е добрият пример. Сега се молим преди всяко хранене, като благодарим на Бога за всичко, което ни е дал. Както заяви Исус Навин: „аз и моят дом ще служим на Господа“ (Исус Навин 24:15).

Исус беше разпознат от пътниците към Емаус, когато седна с тях на трапезата. Веднага щом взе хляб, благослови, разчупи го и им даде, очите им се отвориха.

Когато сядаме на трапезата, трябва да благодарим на Бога, за да си припомним кои сме. Дори на трапезата ние служим на Бога.

 

Молитва: О, Боже, нека гладуваме и жадуваме за Твоето вечно слово. Благодарим Ти за всички земни и небесни благословения, с които ни обсипваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Няма по-подходящо време от сегашния момент, за да служим на Бога.

Джим Куинт (Канзас)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ДОБЪР ПРИМЕР ЗА ХОРАТА ОКОЛО НАС.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply