Смели християни

Прочит: Йоан 18:25-27

„Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва.“
(Матей 16:24)

Работя едновременно като полицай и като свещенослужител и духовен съветник в полицията, като за двете длъжности използвам различни отличителни знаци. Също както мога да нося само една шапка на главата си, униформата ми може да има само един отличителен знак. Като свещенослужител съм на повикване, но отхвърлям някои от обажданията, които биха били в конфликт с длъжността ми като полицай. Понякога отказвам, защото не се чувствам способен да изляза пред стотици хора и да дам благословията си. Невинаги мога да сложа униформата на свещенослужител.
Отговорността да съм християнин винаги ми е тежала. Вероятно заради това приех духовната работа в полицията, защото това ме принуждава да изляза от своето скривалище. Но въпреки приемането на тази отговорност все още отказвам да се покорявам на всеки Божи призив.
Всеки от нас трябва да се заяви като християнин и Исус ни насърчава да правим това всеки ден чрез думи и дела. Ние бягаме от публичност заради страх от подигравки, отхвърляне и дори преследване. Но когато скрием отличителните си знаци, Господ е готов да ни прости и да ни даде нови възможности да заявим своята вяра.

Молитва: Господи Исусе, прощавай ни, когато бягаме от своята християнска отговорност. Дай ни сила, за да заявяваме вярата си. Амин.

Мисъл за деня: Всеки ден съм призован да заявявам своята вяра чрез думи и дела.
Стивън Джонсън (Калифорния)

Да се молим за: СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ В ПОЛИЦИЯТА.

Остави коментар

Live Reply