Смело свидетелство

Прочит: Марк 5:1-20

 

„А Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“

                                                                                         (Марк 16:15)

 

Докато пътувах с автобуса, един млад, добре облечен господин се изправи и започна да ни рекламира някакъв нов билков продукт. Той ходеше по всички седалки, за да се увери, че всички ще го чуят. Хареса ми неговият ентусиазъм. Той имаше работа и я вършеше с готовност, без изобщо да се интересува как изглежда в очите на пътниците. Когато представи продукта, двама човека решиха да си го купят. Младежът не слезе веднага от автобуса, вероятно очаквайки следващия, където щеше да продължи своята работа.

В днешния прочит изцереният от Исус младеж поиска да Го последва, защото беше получил от Него нов живот. Но Исус му каза да се върне у дома и да разкаже на своите близки какво се е случило с него. Младежът го стори и започна да разказва за Божието чудо в Десетоградие. Той прояви покорство.

Всички, които са получили нов живот в Христос, са натоварени със същата мисия – до разказват какво Бог е направил за тях. Не е нужно да се появяваме на събрания с хиляди хора, за да изявим благовестието. Нека на първо време го споделим със своето семейство, с приятелите си, със своите колеги, с хората, които срещаме всеки ден.

 

Молитва: Боже, давай ни смелост, за да споделяме вестта за спасението с другите. Благодарим Ти, че ни помагаш да преодолеем срама, притеснението и страха. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес няма да се притеснявам да споделям Благата вест.

Прамила Баркатаки (Индия)

 

Да се молим за: СМЕЛОСТ ДА СПОДЕЛЯМЕ СВОЯТА ВЯРА.

 

 

Остави коментар

Live Reply