Смелост в споделянето

Прочит: Деяния 5:27-32

 

„Така нека говорят изкупените от Господа…“

                                                                   (Псалм 107:2)

 

Прекарах три седмици в болница заради усложнения с бременността и през цялото време четях Библията и „Духовна манна“. Освен това една медицинска сестра ми даде радио и така можех да слушам любимите си християнски програми. Музиката ме успокояваше.

Колкото и да обичам музика обаче, всеки път, щом в стаята влезеше някой, нещо в мен ме подтикваше да спра радиото. Не зная дали се срамувах, или не исках да карам другите да се чувстват неудобно. Каквато и да беше причината, се чувствах като лицемер. Сякаш се опитвах да скрия вярата си. Имах какво да разкажа на хората, например как Бог ми подарява това бебе, след като не можех да забременея повече от година. Бог ми е помагал и е бил милостив към мен през целия ми живот и исках да споделя това.

Апостол Яков казва: „Който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога“ (Яков 4:4). Този стих ми казва да не се притеснявам какво ще си помислят хората за моята вяра и да се покорявам на Бога, а не на човеците (виж Деяния 5:29). Ако хората около мен чуят моето свидетелство за Божиите чудеса, те няма да отхвърлят Бога, а ще поискат да отидат при Него.

 

Молитва: Боже, помогни ни без притеснения да разказваме за Твоята любов и чудеса на хората около нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес искам да бъде Божи свидетел.

Акуа Гайт (Тексас)

 

Да се молим за: ЖЕНИ, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ С БРЕМЕННОСТТА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply