Смирени сърца

Прочит: Филипяни 2:3-11

„И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно.“
(1 Петр. 5:6)

Преди години, по време на една християнска почивка, пасторът ни насърчи да коленичим пред Бога, за да се учим на смирение. Макар де беше ново за мен, аз коленичих заедно с останалите и наведох глава. Това ми подейства много силно и реших да го направя постоянна практика в молитвения си живот.
Сега съм на 70 години и имам артрит, затова не мога да стоя на колене, но това не ми пречи да заставам пред Бога смирено, защото Той вижда сърцето ми. Независимо дали съм прав, седнал или коленичил, аз се обръщам към Него със сърдечна възхвала.
Бог иска всички да сме смирени, но смирението не се появява от само себе си. Понякога е трудно да признаем, че грешим, и да поискаме прошка, да служим на другите или да се въздържаме от самохвалство. Но Исус е най-добрият пример за смирение. Той дойде в човешки образ, служи на хората и беше покорен до смърт на кръста (вж. Филипяни 2:8). Затова ако гледаме Него и търсим Божията помощ, можем да се научим на смирение.

Молитва: Исусе, следвайки Твоя пример, се молим да ни помогнеш да преклоним глава пред Бога и да служим смирено. Амин.

Мисъл за деня: Как ще следвам Исусовия пример на смирение?
Милтън Харис (Вашингтон)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО УЧАСТВАТ В ХРИСТИЯНСКИ ПОЧИВКИ.

Остави коментар

Live Reply