Смирено служение

Прочит: Михей 6:6-8

„Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“
(Михей 6:8)

Скоро навърших 73 години. Миналата година започнах да усещам промяната, която възрастта носи, с пълна сила. Тялото ми отслабва, намалява силата и енергията ми, не съм достатъчно издръжлива. Трябваше да се откажа да шофирам по тъмно. Не виждах добре и ме мъчеше артритът.
Свикнала съм да помагам на хората през целия си живот, затова не исках да приема тези ограничения. Беше ми мъчно, че вече не мога да правя нещата, които обичам, и се питах с какво изобщо мога да съм полезна на тази възраст. Каква е мисията ми сега?
Открих отговора в Михей 6:8 – думи, които ме научиха да приемам остаряването със смирение. Те ми върнаха усещането за смисъл в живота, като ми напомниха, че не е нужно да извършвам големи неща, за да променям света. Сега мисията ми е ясна. Всяка молитва за Божията правда, всяко дело на милост, всяка постъпка, при която поставям другите пред себе си, помагат за промяната и Бог ги приема с радост.

Молитва: Създателю, когато се съмняваме в смисъла на своя живот, промени гледната ни точка. Помогни ни да бъдем верни и смирени служители и да правим това, което е по силите ни, за да променяме света. Амин.

Мисъл за деня: Бог цени дори малките дела, с които служа на Него и на своите ближни.
Вирджиния Джелинек (Пенсилвания, САЩ)

Да се молим за: ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply