Смирено служение

Прочит: Йоан 1:14-17

„Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.“
(Яков 3:13)

По няколко дена в седмицата работя като доброволец в църковната библиотека. Често забелязвам един човек, който излиза от църковния салон и винаги носи инструменти за ремонт. Когато го попитах какво прави с тях, той ми отвърна: „Щом забележа, че нещо е повредено, идвам да го поправя в свободното си време“. Той не получава никакво заплащане за труда си и дори повечето от църковните членове не знаят за неговата инициатива, но точно хора като него поддържат църковните сгради.
Някои си мислят, че да си Христов последовател, означава да проповядваш на големи множества, затова има толкова известни проповедници. Но не забелязваме толкова хора, които дори без другите да забележат, правят живота им по-добър.
Всички имаме умения, с които можем да служим на Божието царство. Всичко, което трябва да направим, е да ги открием и да решим да ги използваме. И да се заловим за работа.

Молитва: Господи, помогни ни да оценим малките, но важни жестове на тези Твои служители, които остават незабележими. Амин.

Мисъл за деня: Ще забележа ли помощта на хората около мен днес?
Кен Клаар (Айдахо)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЛУЖАТ СМИРЕНО, НО С ПОСТОЯНСТВО.

Остави коментар

Live Reply