Сняг

Прочит: Исая 55:8-13

 

„Защото както дъждът и снегът слизат от небето и не се връщат там, а поят земята и я правят да произрастява и да напъпва… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“

(Исая 55:10-11)

 

За мен една от най-големите радости на зимата е да се разходя по току-що навалял сняг. Въздухът е студен и свеж, стъпките ми оставят следи, чува се леко хрупане. Снегът е красив, но и полезен – той напоява земята и освежава всичко, което живее на нея и вътре в почвата. Когато се разтопи снежната покривка от планинските върхове, водата се влива с реките и моретата, откъдето отново поема своя път към облаците, за да не спира водният кръговрат.

Такова е и Божието слово за нашите умове и сърца. Когато го четем, ние може да го приложим веднага, но може и да го запазим за следващ сезон в нашия живот. Напоявайки ни непрестанно, то ни помага да растем и освежава душите ни.

 

Молитва: Боже, когато четем Твоето слово, помагай ни да се учим от него и нека то напоява сърцата ни и освежава душите ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово ни освежава и ни помага да растем.

Карън Уийвър (Охайо)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ СУША.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply