Спасен

Прочит: Битие 1:20-25

„Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“
(Ефесяни 2:10)

Една неделя със сестра ми отидохме на близкото изложение, за да продадем ръчно изработените от нас изделия. Когато дойде време за обяд, ние решихме да се редуваме, за да има някой на щанда през цялото време. Аз обядвах и като се върнах при сестра ми, тя ми разказа, че видяла улично куче, което дишало трудно. По-късно, по време на нейната почивка за обяд, тя го срещнала пред дома ни. Нахранила го и помолила съседите да го наглеждат, докато се върнем от изложението.
Вечерта го заварихме при тях, а то беше много щастливо да ни види. Майка ни позволи да остане с нас за през нощта, за да го заведем на ветеринар на другия ден. Лекарят каза, че кучето има много здравословни проблеми, освен това страда от недохранване. Той ни предупреди, че едва ли ще оцелее дълго.
В онзи ден размишлението в испанското издание на „Духовна манна“ беше за пропуснатите възможности да помогнем на хората. Аз си мислех за кучето, на което ние помогнахме. Въпреки че то е животно, а не човек, аз знам, че Бог се грижи за цялото творение. Сигурна съм, че Той искаше да му помогнем. От онзи ден кучето получи името Педро и стана член на семейството.

Молитва: Създателю, благодарим Ти, че се грижиш за цялото Свое творение. Нека и ние винаги имаме готовност да се погрижим за тези, които са в трудна ситуация. Амин.

Мисъл за деня: Какво ще направя днес, за да се погрижа за Божието творение?
Сандра Пердомо (Колумбия)

Да се молим за: ПРИЮТИТЕ ЗА ЖИВОТНИ.

Остави коментар

Live Reply