Спасени и привдигнати

Прочит: Исая 46:3-4

„Даже до старостта ви Аз съм същият и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз ви направих и Аз ще ви държа. Да! Аз ще ви нося и избавям.“
(Исая 46:4)

Преди няколко години видях ново растение близо до верандата. Не знаехме какво точно е, но когато започна да расте, разбрахме, че е дърво. Татко планираше да го отсече, защото не искаше да скрива гледката, но като разбра, че на мен ми харесва, го остави.
Няколко седмици по-късно забелязах, че стъблото му се е пречупило. Вероятно това се дължеше на силните нощни ветрове. Обадих се на сестра ми, за да ѝ споделя колко съм тъжна. За моя изненада, тя донесе въже и завърза дървото за един питон на стената. След време то порасна много.
И ние понякога се чувстваме пречупени. Финансовите, здравословните проблеми и другите грижи са като разрушителни ветрове. Но Бог може да ни привдигне, както въжето привдигна дървото. В Исая 46:4 Бог ни обещава да ни подкрепя до старостта. С това обещание можем да живеем в мира и радостта, които Той ни дарява.

Молитва: Велики Боже, във всеки проблем ни помагай да вярваме, че Твоята сила ще ни помогне да се справим. Амин.

Мисъл за деня: Когато се чувстваме слаби, можем да разчитаме на Божията сила.
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply