Спасителят знае

Прочит: Матей 27:45-56

„Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си (…) и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.“
(Матей 11:28-30)

В затвора съм от 19 години и понякога си мисля, че никой не може да разбере самотата и отчаянието ми. Като си представя през какво премина Исус, се успокоявам, че Той ме разбира напълно. Исус дойде на света, за да стане като един от нас и да ни изкупи. Но беше разпънат на кръст.
Той знае какво е болка – физическа и емоционална. Знае какво е да те предадат, да се отритнат, да те изоставят най-близките ти хора. Той разбира в най-голяма степен моите чувства.
Но смъртта на Исус не беше краят. След кръста дойде възкресението. Исус възкръсна от гроба и победи смъртта. Сега Той седи отдясно на Отца и продължава да протяга ръката Си към всеки отчаян на този свят. Аз хващам ръката Му, защото зная, че Той може да изцери моето сърце и да превърже раните ми.

Молитва: Господи, помагай ни да не забравяме, че Ти разбираш нашите трудности и че си ни обещал да излекуваш разбитите ни сърца, ако се обърнат към Теб. Амин.

Мисъл за деня: Исус обича самотните и лекува наранените.

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА САМОТНИ.
Арън Флайърти (Тексас)

Остави коментар

Live Reply