Спечелил ли си от лотарията?

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-12

 

„И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях…“

                                                                          (Матей 7:12)

 

От няколко години всеки понеделник работя в един приют за бездомници в една църква в Денвър, където сипвам храна. Всеки път пред мен преминава опашка от облечени в мръсни и изпокъсани дрехи бездомни и гладни хора. Някои мълчат, други подхвърлят нещо за времето, понякога получавам благодарност за помощта.

 Преди известно време един мъж ми каза: „Имам въпрос. Ще продължиш ли да правиш това, ако спечелиш от лотарията?“. Отговорих: „Абсолютно“. Мисля, че отговорих бързо, защото живея с усещането, че вече съм „спечелил от лотарията“ в много отношения. Аз осъзнавам, че съм богат – имам дом, храна, доходи и прекрасни приятели. Затова съм мотивиран да помагам на хората, които нямат тези толкова необходими неща.

Исус не отбягваше бедните, а ни показа как да се отнасяме към тях – с любов и разбиране. Днес Майка Тереза е още един пример, който ни напомня, че Бог няма да ни принуди да правим добро, но ще ни даде възможности да помагаме на своите ближни.

 

Молитва: Боже, знаем, че ни даваш много възможности да споделяме с хората Твоята любов и да помагаме на нуждаещите се. Нека винаги бъдем готови да приемем Твоя призив за служение. Амин.

 

Мисъл за деня: Възможностите за служение са навсякъде около нас.

Глен Грейвили (Колорадо)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, В КОИТО ИМА СЛУЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА БЕЗДОМНИТЕ ХОРА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply