Специален

Прочит: 1 Коринтяни 1:26-29

„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“
(Филипяни 4:13)

Винаги съм имала проблеми със самочувствието. Проблемът се задълбочи още повече, когато се наложи да седна в инвалидната количка. Заради болестта си изгубих много от способностите, които имах преди, и понякога се питам дали изобщо мога да съм полезна с нещо – не само за хората, но и за Бога.
Започнах да търся различни примери в Библията за това как Бог използва за служение обикновени хора. Дори Исус се роди в обор, а земните Му родители бяха млади и неподготвени. Овчарите също изиграха важна роля в онази чудна нощ. Исусовите ученици пък бяха отдадени на своя занаят мъже: рибари, търговци на стока, събирач на данъци. Но вижте какви дела извършиха, за да разгласят вестта за спасението!
Бог е създал всеки от нас с различни таланти. Всички ние сме „страшно и чудно направени“ (Псалм 139:14). Той добре познава нашите ограничени възможности, но може да работи с нас, ако Му позволим. Не е нужно да сме специални. Всеки от нас е ценен в очите на Твореца. Той иска всички ние да участваме в изграждането на Неговото царство.

Молитва: Господи, помагай ни да бъдем верни Твои свидетели. Благодарим Ти, че ни обичаш такива, каквито сме. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да използва всеки от нас за съграждането на Своето царство.
Сандра Воън (Пенсилвания)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА.

Остави коментар

Live Reply