Споделен товар

Прочит: Псалм 40:1-5

„Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.“
(Галатяни 6:2)

Понякога, когато научават вести, които преобръщат живота им, хората могат да останат дълго в капана на страха. Но откакто ми откриха четвърта фаза рак на гърдата, аз съм заобиколена от молитвите и насърчението на много хора. Времето минава, а аз се чудя как понасям толкова леко толкова тежък товар.
Когато се наложи операция на главата заради разсейки, си спомних за една екскурзия в колежа. Отидохме на Скалистите планини. Аз се чувствах слаба и трябваше да се катеря много по-бавно от останалите в групата. Когато стигнахме на върха, осъзнах, че нося почти празна раница. Приятелите ми си бяха разпределили почти целия ми товар.
Тайна е как Святият Дух облекчава товара ни чрез молитвите, добрите постъпки и думите на хората. Когато някой носи тежък товар, едно съобщение, картичка или обяд може да са достатъчни, за да почувства, че товарът му е споделен.

Молитва: Господи, благодарим Ти за тези, които ни помагат да носим товара си. Помогни и на нас да помагаме на хората. Амин.

Мисъл за деня: Чий товар ме призовава Бог да облекча днес?
Мери Уайзнър (Мичигън)

Да се молим за: БОЛНИТЕ ОТ РАК.

Остави коментар

Live Reply