Споделена утеха

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7

 

„Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“

(2 Коринтяни 1:3-4)

 

Точно когато завърших училище, баща ми почина. Чувствах се съсипан, докато стоях до тялото му и си припомнях обещанието му да се грижи за мен и да ме подкрепя да уча това, което искам. Плачех и не можех да се успокоя. Но почувствах, че Бог ми прошепва: „Земният ти баща е мъртъв, но небесният Отец е жив и няма да те остави“. Тези думи се запечатаха дълбоко в сърцето ми и ми дадоха сила. Бях приет в университет и завърших с Божията помощ.

Утехата, която Бог ми даде, ми помогна да насърча и други в моето положение. След смъртта на баща ми мои приятели губеха свои близки и преживяваха същата скръб. С всеки от тях споделях думите, с които Бог ме утеши и ме привдигна в онзи ужасен момент.

Господ не ни изоставя в трудните моменти, а ние можем да споделим насърчението с другите. Когато намерим утеха в Него, можем да помогнем на тези, които страдат. През каквато и болка да преминаваме, Божията утеха ще ни привдигне и ще ни даде сила да помогнем на своите ближни.

 

Молитва: Господи, помогни ни да разберем как утехата, която ни даваш, може да помогне и на други, които се нуждаят от нея. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще споделям утехата, която Бог ми дава, с хората.

Олая Муива Бенралф (Нигерия)

 

Да се молим за: ПОМОЩ И УТЕХА В ТРУДНИ МОМЕНТИ.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

Остави коментар

Live Reply