Споделяй

Прочит: Римляни 10:1-15

 

„Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?“

(Римляни 10:14)

 

Аз съм екстровертен тип човек, но се смущавам да говоря свободно за Христос и за вярата си. Не намирам точните думи, притеснявам се как ще го приемат другите, не съм сигурна, че мога да отговоря на въпроси, които могат да ми зададат. Повечето мои познати, които спокойно говорят за своята вяра, с лекота цитират библейски стихове за всеки повод, прочели са много християнски книги и изглежда, че никакви въпроси не ги притесняват. Но аз не мога така. Чувствам се неподготвена, за да давам съвети на другите.

Един ден почувствах призив просто да започна да говоря. Скоро той стана толкова силен, че не можех да го пренебрегвам. Помолих се за водителство и смелост и Бог ми отговори с днешния библейски стих. Осъзнах нещо важно – Бог знае, че никога няма да имаме всички отговори, но това не означава, че не трябва да споделяме посланието за Неговата любов. В следващите няколко седмици говорих с много от невярващите си приятели за своята вяра. Повечето ме изслушаха с интерес, някои ми зададоха въпроси, а един дойде на църква с мен. Колкото повече говорех за Исус, толкова по-лесно ставаше. Просто трябваше да слушам и следвам Божието водителство.

 

Молитва: Господи, давай ни възможности да говорим с хората за Твоето величие и любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Не е нужно да имам всички отговори, за да говоря за Божията любов.

Дженифър Бриганди (Канада)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

 

Остави коментар

Live Reply