Споделяй своята история

Прочит: Марк 16:9-20

„И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.“
(Йоан 4:39)

Наскоро срещнах една жена, която ми разказа какво е направил Бог за нея и заяви, че е решила твърдо да остане покорна на Неговия призив. Беше ясно, че това свидетелство не беше планирано. Нито тя е мислела, че ще разговаря с мен, нито аз. Но ето че в този ден тя изрази доверието си в Бога и готовността си да Го следва.
Нейното свидетелство сякаш ме възроди и заздрави вярата ми. След срещата с тази жена вече не бях същият. Убедих се колко важно е да споделяме своите истории винаги, когато имаме възможност. Много хора имат нужда да ги чуят, за да открият новия живот в Христос.

Молитва: Боже, Който ни обичаш, отваряй сърцата, умовете и устата ни, за да разказваме на хората за Тебе. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Как ще споделя вярата си в Бога днес?
Мавула Кефас (Германия)

Да се молим за: СМЕЛОСТ ДА ГОВОРИМ ЗА ВЯРАТА СИ.

Остави коментар

Live Reply