Споделяй вестта

Прочит: Римляни 10:1-14

„Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос.“
(Филимон 1:6)

Слухът ми не е добър, затова често не разбирам какво ми казват хората. Някои се дразнят, когато ги помоля да повторят думите си. Понякога решавам, че е безсмислено да обяснявам каквото и да е, затова просто си мълча, особено с хора, които не познавам добре.
Един ден Бог ми напомни, че дори да не чувам добре, мога спокойно да говоря. Аз познавам Христос като Спасител и в днешния прочит ми се казва да споделям вярата си, за да Го познаят и други. Мога да разказвам за Исус – как се е родил в ясла, как е изцерявал хората и как е умрял на кръст за нас. Мога да споделям обещанието за вечен живот чрез Христос. Това е твърде важно, за да го пазя за себе си!
Не винаги е лесно да говорим с хората за вярата си, но можем да молим Бога да покаже на всекиго от нас начините, по които може да споделя спасителната вест за Христос.

Молитва: Господи, води ни при хората, които се нуждаят да чуят вестта за Спасителя, и ни давай смелост да разказваме за Неговото раждане, смърт и възкресение, чрез които имаме вечен живот. Амин.

Мисъл за деня: Независимо от моите ограничения, мога да споделям Благата вест.

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ СЪС СЛУХА.
Дона Хауърд (Уисконсин)

Остави коментар

Live Reply