Споделяй

Прочит: Йоан 21:15-17

 

„А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми.“

                                                                              (Йоан 21:15)

 

Бяхме на посещение на някои църкви, които ни подпомагаха в нашето мисионерско служение. На един обяд нашата домакиня беше приготвила домашни сладки с квас, който се използвал в семейството й 44 години. Той бил подарък от лелята на съпруга й и се съхранявал в продължение на 75 години.

Квасът изисква специални грижи: трябва да се подхранва редовно със захар, мляко и брашно. За да върши работа, такъв квас трябва непрекъснато да се използва и да се споделя. В противен случай „умира“. Домакинята ни разказа как веднъж дала на младо семейство от него, но те не успели да го опазят. „Може би не бяха готови за такъв подарък“ – каза ни тя.

Още от сътворяването си човешките същества започнаха да получават множество подаръци от Бога: различни таланти, любов, милост. Те са като квас, който трябва да бъде съхраняван, но за който трябва да се грижим и да го споделяме.

 Грижим ли се за това, което имаме? Споделяме ли го с другите? Ако не споделяме своите таланти, те ще станат безполезни. Когато бъдем готови да получим Божия дар на любов и милост, ще можем да го споделим и с другите. Нека не пазим за себе си най-големия подарък – спасението чрез Христос.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за любовта, милостта, прошката и мира, които ни подаряваш. Нека винаги сме готови да ги споделяме и с другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог иска да храним тези, които гладуват за любов и милост.

 Юнис Ериъс (Уругвай)

 

Да се молим за: МИСИОНЕРИТЕ И ТЕЗИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ТЯХНОТО СЛУЖЕНИЕ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply