Спокоен сън

Прочит: Псалм 121:1-8

 

„Уповавай на Господа от все сърце…“

(Притчи 3:5)

 

Когато бяхме деца, една нощ по-малкият ми брат сънува кошмар. Прегърнах го и му казах да се връща в леглото, но той отвърна, че кошмарът се връща всеки път, когато затвори очи. Предложих му да поговори с Бога. Той седна, помоли се и заспа спокойно. Даже вече не се нуждаеше от моята прегръдка. Все още съм изумен от искреността на детското сърце – просто да се довери на Бога. След като се помоли, брат ми беше убеден, че Бог го е чул и ще го пази през нощта.

Сега, когато съм възрастна, често си спомням този момент на среща със страха и несигурността. Когато се почувствам отново така, си припомням да се доверявам на Бога и да се тревожа по-малко, да вярвам, че Той ме наблюдава във всяка ситуация. Научила съм се да оставям всичко в Божите ръце и Бог ми дава мир.

 

Молитва: Боже, помагай ни като децата да вярваме, че ще ни покажеш изходен път от всяка плашеща ситуация. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се тревожа по-малко и ще се доверявам на Бога повече.

Хуита Картини (Индонезия)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА В ИНДОНЕЗИЯ.

 

Остави коментар

Live Reply