Спокойни води?

Прочит: Амос 5:21-24

 

„… нека правосъдието тече като вода и правдата – като поток, който не пресъхва.“

(Амос 5:24)

 

Преди години с жена ми гостувахме при една приятелка за уикенда. В единия от дните тя ни заведе да ни покаже езерото близо до нейната къща. Дълго наблюдавахме спокойствието на водата и стотиците лилии и слушахме крякането на жабите.

Гледката ме накара да се замисля: дълги години аз приличам на спокойно езеро между стените на църковната сграда. Попивам проповеди, библейски стихове и насърчителни думи, а много рядко правя опит те да достигнат чрез мен до други хора.

Все повече разбирам, че не мога да обичам Бога, ако не обичам своите ближни, а това означава да споделям с тях вестта за жертвата на Исус, да се моля за тях, да ги посещавам, когато са болни, да предлагам подслон на бездомните, да оказвам помощ на всеки в беда.

Бог не ни е призовал да бъдем като спокойно и неподвижно езеро, а да разпространяваме вярата като буен поток. Исус казва: „Ако някой вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му“ (Йоан 7:38). Водата тече, Духът се излива, любовта също. Христовата любов може да промени нашия свят, когато смирено се стремим да служим на всички свои ближни – в църквата и извън нея.

 

Молитва: Господи, помагай ни да бъдем смирени в Твоето присъствие и активни в служението на другите. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божията помощ делата ми ще бъдат праведни.

Майкъл Люис (Вирджиния)

 

Да се молим: ДА ОТГОВОРИМ НА БОЖИЯ ПРИЗИВ КЪМ ПРАВЕДНИ ДЕЛА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply