Спокойно плаване

Прочит: Яков 5:13-16

„Всяко слово Божие е опитано: Той е щит на тези, които уповават на Него.“
(Притчи 30:5)

При всяко пътуване с круизен кораб пътниците се запознават с правилата за безопасност. Екипажът им обяснява къде се намират спасителните лодки и греблата и как правилно да се използват при нужда. Всеки трябва да е запознат с тази информация, за да знае как да реагира, ако се наложи.
Аз съм открила своите житейски „спасителни лодки“, които мога да използвам във време на криза. Имам много приятели и роднини, които винаги са готови да ме подкрепят в молитва. Когато имам нужда да споделям с някого, винаги мога да разчитам на няколко човека, които да ми дадат добри съвети (Притчи 27:9). В моментите, когато съм напълно отчаяна, нищо в този живот не може да ме привдигне така, както безусловната подкрепа на Божието слово.
Когато се потопя в библейските послания, няма опасност да потъна. Радвам се на тяхната спасителна сила и на мъдростта, която крият. Библията ми помага да съм подготвена за трудностите.

Молитва: Боже, привдигай ни със Своето слово. Помагай ни да достигаме и своите ближни, като се молим за тях и им помагаме. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Кои библейски стихове ми помагат да не потъна?
Хайди Гол (Орегон)

Да се молим за: КОРАБНИТЕ ЕКИПАЖИ.

Остави коментар

Live Reply