Справедливост и милост

Прочит: Матей 7:1-5
 
„Не съдете, за да не бъдете съдени.“ 
                                                     (Матей 7:1)
 
Преди известно време постъпиха с мен несправедливо. Борех се с болката и гнева, които изпитвах към човека, който ми го причини. Исках справедливост. Тогава Святият Дух проговори на сърцето ми, че не бива да търся отмъщение. Обърнах се към Бога в молитва и поисках Той да ми даде мъдрост.
Господ ми отговори с въпрос: „Аз как съм постъпвал с теб, когато ти си се отнасял зле с другите?“. Веднага можех да отговоря: с милост и любов. Моят Спасител Исус Христос, Който умря на кръста, понесе наказанието, което аз заслужавах. Освен това аз осъзнах, че лошата постъпка на онзи човек спрямо мен беше еднократна и че много пъти той се е отнасял към мен с уважение. Това, което се беше случило, вероятно се случва на всички и не е плод на лично отношение.
Трябваше да бъда милостив към човека, който ме бе наранил, и да оставя справедливостта на Бога. Поисках от Него прошка за лошите чувства, които бяха изпълнили сърцето ми, и скоро Той ми даде мир. Моята цел е да бъда като Христос, затова трябва да се отнасям с хората така, както Той се отнася с мен.
 
Молитва: Господи, помогни ни да се отнасяме с другите с милостта, която Ти показваш на нас чрез Исус Христос. Амин.
 
Мисъл за деня: Показвам ли Божията милост на хората?
Хосе Чавес (Мисисипи)
 
Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ С МЕН НЕСПРАВЕДЛИВО.
 
 
 
© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.
 

Остави коментар

Live Reply