Спри, виж и сподели

Прочит: Лука 24:13-35

 

„На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се дава в притчи; така че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости грехът.“

(Марк 4:11-12)

 

Бързахме да хванем автобуса. „Чакай, татко!“ – извика дъщеря ми и се наведе да разгледа една гъсеница на земята. Тя я взе в ръка, започна да оглежда косматото ѝ тяло и да брои множеството ѝ крачета. Едва когато дъщеря ми сложи гъсеницата на безопасно място, така че никой да не я стъпче, продължихме пътя си.

Това нейно любопитство беше за мен вдъхновение. В днешния прочит Исус предложи на двамата пътници ново разбиране. След разговора си с Него те бяха получили нова, духовна перспектива. Колко пъти и ние имаме нужда някой да насочи вниманието ни към неща, които сами не сме успели да видим? Но това не е краят на историята от Лука 24. Също както дъщеря ми искаше да сподели с някого за своето откритие, пътниците към Емаус не оставиха само за себе си новото прозрение, до което бяха достигнали.

 

Молитва: Господи Исусе, помогни ни да бъдем отворени към новите неща, които ни откриваш и които достигат до нас по различни начини и чрез различни хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся следите на Твореца в природата.

Кен Кингстън (Англия)

 

Да се молим за: ЛЮБОПИТНИТЕ ДЕЦА.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply