Срамуваш ли се?

Прочит: Лука 22:54-62

 

„Защото ако се срамува някой заради Мен… то и Човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със святите ангели.“

                                                                                (Марк 8:38)

 

Скоро разбрах, че е възможно да обичаш Исус и да Го следваш, но да се срамуваш от Него при определени обстоятелства. Аз получавам грижи от една много способна медицинска сестра, която ми помага. Последния път тя ми предложи да започна да си водя списък с нещата, в които съм активна. Каза, че после заедно ще го обсъждаме.

Проблемът възникна, когато дойде време за вторника. Всеки вторник имам гостенка, с която пием кафе и се молим. Реших да запиша в дневника просто „гостуване“, без да уточнявам повече подробности.

Няколко дена по-късно една съседка ми сподели, че й предстои операция, а аз й обещах да мисля за нея, с което имах предвид, че ще се моля за нея. Не й го казах така, защото избягвах религиозния език.

По-късно прочетох Марк 8:38 и думите като че ли проговориха на сърцето ми. Спомнях си само два случая, в които се бях срамувала от Христос, а колко още е имало! Как може да казвам, че Го обичам, като се срамувам от Него? Помолих Го да ми прости и да вложи в устата ми правилните думи следващия път, когато мога да свидетелствам за Него.

 

Молитва: Господи Исусе, дай ни увереност, защото не искаме да се срамуваме от Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Христовата любов трябва да бъде споделяна.

Илейн Браун (Шотландия)

 

Да се молим за: ЖЕЛАНИЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВЯРАТА.

 

Остави коментар

Live Reply