Сред бурята

Прочит: Псалм 29:1-11

„… Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“
(Матей 8:27)

Една сутрин се молех в празния салон на малката ни църква. Времето се променяше. Погледнах през прозореца и видях, че към нас се приближава студен фронт, който носеше тъмни, тежки облаци. Бях благодарен, че съм на закрито, но се възхищавах на красивата гледка, която се откриваше в небето.
Сетих се за Псалм 29, където Божието величие се разкрива в бурята. И в други библейски пасажи се говори за Бога в контекста на природни бури. В Наум 1 отмъщението към Ниневия е представено като опустошителна вихрушка. Но сред метафоричното описание на настъпващия гняв откриваме един стих, който се различава от останалите: „Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него“ (Наум 1:7). Каква красота сред бурята!
Накрая си помислих как Исус укроти бурята, смъмри ветровете и вълните и настана тишина. Това накара тези, които бяха с Него, да възкликнат: „Какъв е Този!“.
Колкото и да е страшна бурята, нашият велик Бог винаги е до нас. Той е наше прибежище, силна опора и мир.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си с нас в бурите на живота. Амин.

Мисъл за деня: Дори сред бурята съм в Божите ръце.
Рик Алекзандър (Вирджиния)

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

Остави коментар

Live Reply