Сред тълпата

Прочит: Марк 5:25-34

„И веднага Исус, като усети в Себе Си, че от Него излезе сила, обърна се към множеството и попита: Кой се допря до дрехите Ми?“
(Марк 5:30)

По време на една семейна ваканция в Ню Йорк аз реших да отида до катедралата „Св. Патрик“, като си мислех, че тя е тихо местенце, на което мога да се помоля след забързания ден и множеството посещения на музеи и магазини. Но когато влязох, като че ли попаднах на изложение, а не на място за богослужение. Хората обикаляха и правеха снимки. Някои показваха стъклописите на своите приятели. Имаше групи от хора, които обсъждаха статуите и останалите произведения на изкуството.
Седнах на една от пейките и си помислих: „Мога ли да открия Бога тук, сред толкова шум?“. Тогава си спомних за жената, която си проправи път през тълпата, за да се допре до Исус. Евангелието според Марк ни казва, че народът притискаше Исус от всички страни. Но когато усети, че от Него излиза сила, Той се обърна и попита: „Кой се допря до дрехите Ми?“. Жената падна пред Него, разказа своята история и бе приета и поздравена от Исус.
Тази история ми помогна да осъзная, че шумът в катедралата не може да ме отклони от желанието ми да се срещна с Исус. Той знаеше, че съм там, и щеше да чуе молитвите ми, дори сред цялото това оживление. И аз като апостол Павел съм уверена, че нищо не може да ни отлъчи от „Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ“ (Римляни 8:38).

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти, че си с нас както в тихите места, така и в шумните. Помагай ни да помним, че нищо не може да ни отлъчи от Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Нищо не може да ми попречи да прекарвам време с Бога.
Зои Хикс (Джорджия)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ.

Остави коментар

Live Reply