Среща с Христос

Прочит: Матей 25:31-46

 

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“

(Матей 25:40)

 

В една съботна вечер отидох да разгледам красивата катедрала в университета „Дюк“. Краткото време на тиха молитва беше прекъснато от неочакван разговор с жената, която се грижеше за сградата. Като разбра, че съм в града за конференция на хирурзи ортопеди, тя ми сподели, че бавно се възстановява, след като е била блъсната от кола. Помислих си: „Някога мога ли да си почина от работата?“. Раздразнението ми обаче бързо се стопи, когато се замислих, че Бог вероятно има различна идея за срещата ми с това специално място.

В много случаи Исус ни среща по неочаквани начини и понеже ние забравяме това, пропускаме да оценим срещата. Жената в катедралата ми напомни, че разговорът и насърчението също са служение пред Бога. Следващия път, когато някой ме срещне неочаквано и наруши плановете ми, ще се държа така, сякаш срещам Исус.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че отваряш очите ни, за да виждаме своите ближни и Твоя план в света. Помогни ни винаги да Ти служим с благодарност чрез служението си на хората в нужда. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос може да ни срещне неочаквано.

Робърт Бойс (Тенеси)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКА ТРАВМА.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply