Стъкълца

Прочит: Ефесяни 4:14-16

 

„А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“

                                                                  (2 Коринтяни 3:18)

 

На океанския бряг можеш да откриеш многообразна красота – от мидени черупки до стъкълца. Водата е изключителен стъклен скулптор. Една бутилка се счупва и стъклените късове се разпиляват в морето. Вълните започват да ги търкалят, докато ръбчетата им постепенно се изгладят. В същото време морската вода си взаимодейства химически със стъклото. Малките парченца от счупената бутилка се превръщат в красиви находки.

Когато намеря такова стъкло на брега на океана, си припомням, че Бог може да ни променя. Когато Го приемем в живота си, Той започва да действа в нас. Ако търсим Неговата помощ и се покоряваме на словото Му, нашата несъвършена човешка природа търпи промяна и „острите ръбчета“ на греха се изглаждат. Започваме да приличаме все повече на Христос. Истинските християни трябва да са живо свидетелство за това преобразяващо Божие дело.

 

Молитва: Господи, искаме да растем близо до Теб. Помагай ни да живеем според Твоето Слово. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори от разбитото и несъвършеното Бог може да сътвори нещо красиво.

Памела Кроуи (Делауеър)

 

Да се молим за: ОКЕАНОГРАФИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply