Старата монета

Прочит: Псалм 8:3-9

„Затова не си вече роб, а син; и ако си син, ти си Божий наследник чрез Христос.“
(Галатяни 4:7)

Една стара и рядка монета привлече вниманието ми, затова я купих. Стойността ѝ беше 50 цента, но за колекционер тя е много по-ценна. Една и съща монета може да има двойна стойност – определената от държавата и тази, която виждат в нея колекционерите.
Струва ми се, че и с хората е така. Може да усещаме, че обществото ни оценява според социалния или икономическия ни статус или на външен вид, но Бог ни цени като Свои възлюбени деца, за които Исус Христос живя, умря и възкръсна. Господ непрестанно търси всеки от нас, за да го приеме в царството на милост, мир и справедливост. Когато приемаме хората и виждаме истинската им стойност, когато се отнасяме с тях с нужното уважение, се приближаваме към Божието царство. Техният живот, както и нашият са благословени.

Молитва: Помогни ни, Святи Боже, да виждаме ценността на всички хора, като не забравяме, че всички сме Твои възлюбени деца. Молим се в името на Исус Христос: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Бог ме цени повече, отколкото мога да си представя.
Филип Райс (Мичигън)

Да се молим: ДА ЦЕНИМ ВСЕКИ ЧОВЕК.

Остави коментар

Live Reply