Старият часовник

Прочит: Исус Навин 24:14-17

„… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“
(1 Петр. 5:7)

Като местен пастор студент, получих назначение в нова църква. Докато приготвях багажа си в очакване на новите възможности, забелязах един стар часовник, който моята баба беше получила от своя баща. Той беше на повече от 60 години и още работеше.
Вечерта преди да напусна нашия дом, се замислих за своя живот, както и за живота на моята баба. Старият часовник, който беше отброявал часовете от нейния живот, както и тези от живота на нейния баща, отброяваше и моите подарени от Бога часове. Помислих си: Какво ще бъде служението ми? Какъв пример ще оставя след себе си? Припомних си думите от Псалм 90:12: „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце“.
Ние не знаем колко време ни остава на тази земя. Ни знаем кога ще спрат стрелките на нашия часовник. Но знаем, че нашият любящ Бог ни е дал живот и възможност да избираме как да го изживеем. Нека той бъде изпълнен с вяра, надежда и любов към цялото Божие творение!

Молитва: Господи, води ни по нашия път и ни давай мъдри сърца, за да останем верни на Теб – нашия любящ Творец. Амин.

Мисъл за деня: Как показвам благодарността си за живота, който Бог ми е дарил?
Владимир Ангелов (Варна, България)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗПРАВЕН ПРЕД ВАЖНА ПРОМЯНА.

Остави коментар

Live Reply