Страх

Прочит: Лука 21:25-28

 

„А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“

                                                                                         (Лука 21:28)

 

Новините за хаоса в света, които ни заливат непрестанно, ме карат да живея в страх. Терористични актове, природни бедствия, войни, болести, глад, финансови кризи! Когато една опасност премине, веднага се появява друга. Питам се как мога да се предпазя. Как да преодолея страховете си?

В моментите на безпокойство си припомням думите на Исус от стиха, цитиран днес. Чувствам се по-спокоен, когато отместя вниманието си от проблемите и го насоча към Него – моето изкупление, Извора на смелост.

Всички имаме притеснения за семействата си, за здравето, за материалното си положение. Може да живеем на място, в което насилието, войната и престъпленията са ежедневие. Природните катаклизми са всеобща опасност. Когато всичко това ни изпълни със страх, нека си припомним обещанието за спасение. Нека погледнем към Исус – Извора на утеха, надежда и радост.

 

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти за Твоето непрестанно присъствие. Давай ни сила, за да се обръщаме първо към Теб, когато се почувстваме изплашени. Амин.

 

Мисъл за деня: Няма да забравя да се обърна първо към Исус.

Джералд Боуър (Охайо)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ПОСТОЯНЕН СТРАХ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply