Страх

Прочит: Филипяни 4:6-8, 12-13

 

„… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“

(Исая 41:10)

 

Когато бях на седем, се страхувах от тъмнината. Наложеше ли се да стана през нощта, слагах възглавницата на очите си и тръгвах по стълбите, като ги напипвах с крак. Веднъж не прецених правилно разстоянието и паднах. След този случай никога вече не използвах възглавницата за придвижване.

Сега съм възрастна и се сблъсквам с други страхове – да не изгубя близък човек, да не нахлуе някой в дома ми. Но в Библията Бог казва: „Не бой се, Аз съм с теб“. Имам избор – „да използвам възглавницата“ и да не преживея насърчението и мира, които Бог ми подарява, или да се изправя срещу страховете си с пълна вяра, че Той ще ми помогне да ги преодолея.

Открила съм, че когато си повтарям насърчителни стихове от Библията, са страхувам по-малко. Например тези: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Филипяни 4:13); „Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност“ (Псалм 4:8).

Когато се доверим изцяло на Бога, страховете ни ще се стопяват и очите ни ще се отварят за Божията грижа към нас.

 

Молитва: Отче, когато сме изплашени, помогни ни да се обръщаме към Теб с вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да имам пълна увереност, че Бог е с мен.

Карол Хармън (Айдахо)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ В СТРАХ.

 

 

Остави коментар

Live Reply