Страст, която мотивира

Прочит: Лука 24:13-35

„И разискваха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше Писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Йерусалим.“
(Лука 24:32-33)

Моят син е много запален по ръгбито. Единственото, което аз можех да кажа, когато той ми заговореше на тази тема, беше: „Леле, наистина ли?“. Той размахваше ръце и ми обясняваше колко е вълнуващ мачът, а на лицето му се изписваше страстта на истински фен! Шест месеца по-късно аз се намирах но огромния стадион и приветствах с бурни аплодисменти и радостни възгласи нашия отбор. Живият интерес на сина ми ме провокира да проуча този спорт и да стана част от играта.
В днешния библейски прочит виждаме как по пътя към Емаус двама ученици срещат Исус и това ги променя. След като прекараха известно време с Него и разговаряха, те се насърчиха и получиха нова надежда. Нямаха търпение да споделят и с другите какво се е случило, затова побързаха да се върнат в Йерусалим.
Ето как действа на хората срещата със Спасителя. Когато се почувстваме обезсърчени и изплашени, можем да се обърнем към Него, защото само Той може да промени всичко и да запали нов огън в сърцето ни. Можем да кажем, че Исус действа в живота ни, ако чувстваме в себе си пламъка, който ни мотивира да продължим напред.

Молитва: Господи, когато нещата не вървят според нашите очаквания, отваряй очите ни за Твоето действие. Помагай ни да споделяме насърчението, което ни даваш, с другите. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще споделя вестта за спасението в Христос.
Фиона Меси (Англия)

Да се молим за: СПОРТИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply