Струва си

Прочит: Матей 4:18-22

„И те начаса оставиха ладията и баща си и тръгнаха след Него.“
(Матей 4:22)

Когато бях момче, чувствах призив да последвам Бога и да оставя приятелите си. Опитвайки се да ме привлече отново в компанията и да ме спре от библейските часове, един от тях ми казваше: „Можеш да отидеш другата седмица“, „Наистина ли вярваш във всичко това?“ и т. н. Обикновено отговарях: „Убеден съм, че нямаше да имам всичко хубаво в живота си, ако не идваше от Бога и не бях влязъл в общение с Него“. Макар че приятелите ми не приемаха никакви аргументи, аз продължих да посещавам библейските уроци всяка седмица. Знаех, че постъпвам правилно. Научих много неща за Бога и когато станахме тийнейджъри, приятелите ми започнаха да ми задават въпроси за вярата.
Много хора не избират Бога, защото си мислят, че така ще трябва да се откажат от много неща, но това, от което се отказваме, е много по-маловажно от това, което придобиваме от живота във вярата. Следването на Христос може да изглежда трудно в началото, но напълно си струва.

Молитва: Господи, помагай ни да постъпваме правилно и да помагаме на хората. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Бог ще ме води към това, което е важно.
Колин Кларк (Северна Каролина)

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

Остави коментар

Live Reply