Сутрин рано

Прочит: Филипяни 4:4-9

 

„Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир.“

                                                                              (Римляни 8:6)

 

Когато се събудя твърде рано сутрин, си казвам, че най-добре е веднага да заспя отново. Ако остана буден прекалено дълго, в ума ми започват да блуждаят какви ли не мисли и скоро тревогата ме изпълва. В тъмнината се чувствам обкръжен от вината, срама, съжалението – само негативни емоции.

За щастие, Святият Дух винаги е близо и ме насърчава да насоча погледа си към небето. Когато започна да благодаря на Бога и да Го прославям, Духът ми помага да преодолея отчаянието и ме успокоява с подходящ библейски пасаж или друго размишление, от което имам нужда. Прочитам насърчителните думи, успокоявам се и възлагам тревогите си на Бога. Ето така намирам мир и утешение.

Бог ни дава различни възможности за избор и начинът на мислене, който избираме, изгражда представите ни за самите нас, характера ни, виждането ни за света, реакциите ни в трудни ситуации. Святият Дух е извор на утеха и мир и ни помага да контролираме своите мисли.

 

Молитва: Боже, помагай ни да се справим с натрапчивите мисли. Премахни чувството за отчаяние и тревога и изпълни сърцата ни със Своя мир, радост и любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията любов може да прогони чувството ми за отчаяние.

Кийт Уилямс (Алабама)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СТРАДА ОТ БЕЗСЪНИЕ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply