Светиите

Прочит: Марк 2:1-12

 

„В светиите на земята и в избраните – в тях е цялото ми благоволение.“

(Псалм 16:3)

 

Четиримата приятели на парализирания човек от днешния библейски разказ не позволиха на нищо да им попречи да го занесат при Исус. Те бяха толкова убедени, че там той ще намери избавление, че разкриха покрива на къщата, където беше Учителят. Вярвам, че това е само малка част от всички грижи, които тези хора бяха положили за своя приятел. Кой обличаше този човек и кой го хранеше? Кой му осигуряваше покрив над главата? Вероятно точно тези мъже. Дори животът му да не е бил изцяло в техните ръце, той е бил в техните сърца.

През седемте месеца, в които се борех с рака, за мен и съпругата ми животът сякаш беше спрял, но тя никога не се оплака. Не преставаше да полага грижи за мен и през цялото време информираше близките ни какво се случва. Зная, че нямаше да съм там, където съм днес, без помощта на всички, в чиито сърца бях през онзи тежък период.

Ако някой заслужава похвала, това са хората, които безрезервно и незабелязано се грижат за тези, които не могат да се погрижат сами за себе си. Макар да не са известни на останалите, за тях те са като онези светии, за които говори псалмистът.

 

Молитва: Боже на всяка милост, благодарим Ти за всички, които безрезервно служат на хората, които не могат да се погрижат за себе си. Благославяй ги със Своята любов и грижа. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато сме посветили сърцето си на Бога, ръцете ни ще го последват.

Марк Вайнрих (Невада)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА НЯКОГО В НУЖДА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply