Светлина

Прочит: Марк 9:2-13

 

„… и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели.“

(Марк 9:2-3)

 

 

Моята прабаба Елиза Джейн е емигрирала от Ирландия през 1888 г. Тя имала пет деца, но само две от тях доживели старини. През 1901 г. нейният съпруг Джеймс починал от едра шарка. Животът на прабаба ми бил много тежък. Единствената работа, която можела да си намери, била като домашна помощница – перяла дрехи, чистела прозорци и миела подове в домовете на богати семейства. Моята леля Маргарет – най-голямата ѝ дъщеря – казваше, че никой не може да изпере и изглади чаршафите като Елиза Джейн.

Когато чета историята за Исусовото преобразяване, си спомням за тази моя прабаба. Христос беше на планината с някои от Своите ученици. Дрехите Му изведнъж станаха бели и започнаха да блестят. Чу се глас от небето, който каза: „Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте“ (Марк 9:7).

Докато четем Божието слово и размишляваме над него, в сърцето ни се случва голяма промяна. Божията светлина засиява в нашия изпълнен с трудности живот. Ние можем да споделим тази преобразяваща промяна със света, като разкажем за Божията любов.

 

Молитва: Господи Исусе, осияй ни със светлината на Твоята любов и милост и нека разкажем за тази любов и на други. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията любов ни прави светлина на света.

Джон Фишър (Вашингтон)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ КАТО ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply