Светлината на Божието слово

Прочит: Даниил 2:19-23

„Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“
(Псалм 119:105)

Когато групата ми за библейско изучаване започна книгата Даниил, водещият предложи всяка седмица да запомняме наизуст определена част от днешния пасаж за прочит. Аз въздъхнах и си помислих: „Запомнянето е за младите. Моят мозък вече не работи по същия начин“.
Четях пасажа и запомнях определени стихове, които бях учила по-рано, но да запомня нови, ми се виждаше невъзможно. Въпреки това нямах какво да губя, затова реших да се постарая. Това, което не можех да запомня, беше повод да се замисля повече. В продължение на няколко седмици сутрин четях целия текст по няколко пъти и спирах вниманието си върху различни думи от него.
Започнах да откривам паралели със своя живот. Размишлявах върху думите: „Той изменя времената и годините“ (ст. 21), докато наблюдавах прекрасния есенен листопад, а заявлението, че Той „сваля царе и поставя царе“ в същия стих ме насърчи при последните новини за размирици в Близкия изток. В седмицата, в която молех Бога за мъдрост при вземането на важно решение, намерих утеха в думите: „Теб славословя, Който си ми дал мъдрост и сила“ (ст. 23). След петте седмици прочит и размишление аз осъзнах, че съм запомнила стиховете наизуст.
Това се случи преди няколко месеца, но аз продължавам да си повтарям думите от книгата Даниил. Това не само ми помага да насоча вниманието си към Бога, но и ми напомня колко ясно Неговото слово ни говори в живота.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоето слово, което осветява пътя ни всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Библията ми показва как Бог гледа на моя живот и каква е Неговата воля.
Лайза Стакпол (Уисконсин)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ОТСКОРО ЧЕТЕ БИБЛИЯТА.

Остави коментар

Live Reply